Wyższe odszkodowania dla rolników

Home / odszkodowania / Wyższe odszkodowania dla rolników

Dnia 12 lipca zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wejdzie w życie 27 lipca 2012 roku.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. poz. 804) stanowi, że za wypadek przy pracy rolnik otrzyma wyższe odszkodowanie. Kwota została podniesiona z 550zł do 650zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

Related Posts