Odszkodowanie za wypadek w pracy

Home / odszkodowania / Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wypadek w pracy może przytrafić się każdemu. Przyczyny mogą być różne, m.in. uszkodzony lub nieodpowiednio zabezpieczony sprzęt, brak wymaganego na danym stanowisku przeszkolenia, nieodpowiednie kwalifikacje bądź zlecenie zbyt wielu zadań jednej osobie. Niejednokrotnie pomimo poważnych urazów poszkodowani nie dochodzą należnych im roszczeń odszkodowawczych ze względu na zupełnie niesłuszne obawy związane z utratą pracy.
W przypadku gdy pracownik uległ wypadkowi w trakcie pracy odszkodowanie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poszkodowany może również ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od pracodawcy w sytuacji, gdy do wypadku doszło bez wyłącznej winy pracownika, która musi zostać wykazana. Dopiero w sytuacji kiedy pracodawca nie posiada wykupionej polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie należne pracownikowi będzie zobowiązany wypłacić z własnego majątku.

Art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowi:
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Każdy wypadek w pracy powinien zostać niezwłocznie zgłoszony przełożonemu lub bezpośrednio pracodawcy. Po otrzymaniu informacji o wypadku, pracodawca zleca sporządzenie powypadkowego protokołu BHP, który powinien zawierać ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, protokoły z przesłuchań samego poszkodowanego i świadków oraz inne materiały i dokumenty, np. opinie lekarskie, opinie specjalistów. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu może wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, które powinny być załączone do protokołu głównego.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy jednorazowe odszkodowanie przysługuje jego rodzinie.

Warto również wiedzieć, że wysokość odszkodowania dochodzonego bezpośrednio od pracodawcy nie jest ustawowo ograniczona (w przeciwieństwie do odszkodowania z ZUS). Niejednokrotnie kwoty odszkodowania należnego wskutek wypadku przy pracy przekraczają kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Takie kwoty i świadomość pracodawców prowadzą do sytuacji, że w obecnych czasach niemal każdy przedsiębiorca posiada dobrowolną polisę OC, z której pokrywane są ewentualne odszkodowania za wypadki przy pracy. Nie należy zatem unikać dochodzenia należnego odszkodowania w wyniku obaw przed negatywną reakcją pracodawcy.

 

Foto: Samuel Zeller (unsplash.com)

Related Posts